? نکته آموزشی: ✅کودکانی که از مدرسه گریزانند و از رفتن به…

? نکته آموزشی:

✅کودکانی که از مدرسه گریزانند و از رفتن به مدرسه می هراسند ممكن است:

? در محیط زندگی آنان تبعیض وجود داشته باشد.

? سطح وابستگی به مادر در برخی از آنان شدید باشد.

?برخی از مادران از تیپ های سلطه جو بوده اند که سعی داشته اند کودک را در انحصار خود داشته باشند یا مادرانی مضطرب دارند.

?ویا احتمالا والدینشان از آن دسته افرادی بوده اند که سعی داشته اند فرزندشان كمتر از خانه خارج شود.

? اغلب این بچه ها خجالتی هستند.
باید قبل از شروع مدارس در یک محیطی آرام کودک را با جو مدرسه آشنا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید