? تیتر روزنامه اعتماد ؛ رهبر رژیم جمهوری اسلامی از تمامی…

? تیتر روزنامه اعتماد ؛ رهبر رژیم جمهوری اسلامی از تمامی ارگانهای حکومت خواست که در ارتباط با قیام اخیر مبنا “رافت اسلامی” باشد! (البته به روش جمهوری اسلامی!)
رافت خامنه ای یعنی بیش از ۳۰ هزار نفر را در سه ماه تابستان ۶۷ قتل عام کردن
رافت خامنه ای یعنی بیش از ۱۰۰۰ نفر را در یک هفته قیام ابان در کف خیابان خونشان را بریزید
رافت خامنه ای همان دست باز دادن به آتش به اختیار های مزدور بسیج و سپاه است
#انقلاب_آزادی
#قیام_آبان۹۸

دیدگاهتان را بنویسید