? كاغذ و خودكارت رو بزار جلوت آدمهاي زندگيت رو يكي يكي…

?
كاغذ و خودكارت رو بزار جلوت
آدمهاي زندگيت رو يكي يكي بنويس
اضافه كاري داره…خط بزن
حسادت ميكنه…خط بزن
خوبيهات به چشمش نمياد…خط بزن
جنس مخالف رو ترجيح ميده…خط بزن
هروقت تنها شد يادت ميفته…خط بزن
پشت سرت حرف ميزنه…خط بزن

مكث نكن،فقط خط بزن
از اين نترس كه تنها بشي
تنهايي شرف داره
به حضور اين آدما تو زندگيت

شروع كن…
اضافي ها رو خط خطي كن…

 | علي قاضي نظام |

♥️?

دیدگاهتان را بنویسید