کشاورزان چگونه می توانند خود را بیمه کنند و حقوق…

کشاورزان چگونه می توانند خود را بیمه کنند و حقوق بازنشستگی در
یافت کنند

———————————————-

یکی جواب اینو بگه

———————————————-

بیمه تامین اجتماعی

———————————————-

سلام والله باید،از اداره بیمه سوال کتید،یا از،سایت

———————————————-

از چه سایتی

دیدگاهتان را بنویسید