پیام اسماعیل بخشی به مناسبت روز دانشجو:شاپرکان زیباااا،…

پیام اسماعیل بخشی به مناسبت روز دانشجو:شاپرکان زیباااا، روز غمگین تان مبارک. ?
▪️هرچند این روزها حس میکنم تبریک گفتن چیزی یا داشتن حال خوب، انگار خیانت به مردم است اما دانشجویان نور چشمی های مردم هستند، امروز را، روزشان نامیدند، روزی که در دانشگاه خون ریخته شد، روز اعتراض بود، روز غم.، شانزده آذر…
شاپرکان زیباااا، روز غمگین تان مبارک. ?
▪️دانشجویان، «صادق ترین» «دوست داشتنی ترین» کنشگران اجتماعی هستند و مردم بیشترین امید و نگاهشان به حرکات و واکنش های آنهاست.
واقعا، واقعا، واقعا «جای دانشجو، زندان نیست»

دیدگاهتان را بنویسید