واکنش دانشجویان دانشگاه تهران به حضور رئیسی در دانشگاه:…

واکنش دانشجویان دانشگاه تهران به حضور رئیسی در دانشگاه: قضاییه جلادان مقدمتان خون باران…?????????
خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد
جواب ما تفنگ نیست این همه کشته کم نیست
فقر کشتار گرانی مردم شدن قربانی
ایران لبنان فرانسه سرکوب و غارت بسه
#آذر۱۶
#روز_دانشجو

دیدگاهتان را بنویسید