سلام یک توپ درهر بارزمین خوردن نصف ارتفاع قبلی اش بالا می…

سلام
یک توپ درهر بارزمین خوردن نصف ارتفاع قبلی اش بالا می آید اگر این توپ از ارتفاع ۱۲ متری رها شود درلحظه ی چهارمین برخودبه زمین در مجموع چند متر طی کرده است با شکل
ممنون که جواب میدید

———————————————-

سلام
از اول میاد پایین ۱۲ متر و یک بخورد با زمین و ۶ متر میاد بالا

۱۲+۶=۱۸
دو باره ۶ متر میاد پایین برخورد دوم و ۳ متر می‌ره بالا

۶+۳=۹
دوباره ۳ متر میاد پایین و برخورد سوم و ۱/۵ متر می‌ره بالا میشه

۳+۱/۵=۴/۵
و دوباره ۱/۵ میاد پایین که برخورد چهارم صورت میگیره ولی قرار تا قبلش محاسبه بشه
۱/۵

۱۸+۹+۴/۵+۱/۵=۳۳

———————————————-

1091242663_264299

———————————————-

درسته البته اگه اولین بار ۱۲متر امده باشه پایین

———————————————-

سلام تو سوال گفته از ارتفاع ۱۲ متر رها شود منم اول ۱۲ متر را حساب کردم

دیدگاهتان را بنویسید