سلام میشه تقسیم 3÷5 را روی شکل نشا ن دهید

سلام میشه تقسیم 3÷5 را روی شکل نشا ن دهید

———————————————-

به عدد مخلوط تبدیل کن حل میشه

———————————————-

این که کشیدم درسته؟

———————————————-

خیر

دیدگاهتان را بنویسید