سلام لطفا تقسیم زیر را توضیح دهید

سلام لطفا تقسیم زیر را توضیح دهید

———————————————-

1134043354_240699

———————————————-

1134043354_240702

———————————————-

ممنون عزیزم ?????

———————————————-

????

———————————————-

????

دیدگاهتان را بنویسید