سلام خانم حسینی عزیز ببخشین قالب شعر ای وطن رو میخواستم.

سلام خانم حسینی عزیز ببخشین قالب شعر ای وطن رو میخواستم.

———————————————-

نیمایی
شبیه ترانه است اما چون قالب ترانه نداریم نیمایی

———————————————-

سلام ناجی عزیز ببخشین: استاد چیزفهم هم توتدریسشون گفتند که نیمایی نیست ترانه است.

———————————————-

من در گروههای ادبیات مطرح کردم و نظر اساتید،ادبیات و گرفتم دلیل،هم بالا گفتم

———————————————-

ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید