راننده تاکسی اسکناس روگرفت وپرسید:یک نفری؟مکث کردم…

راننده تاکسی اسکناس روگرفت وپرسید:یک نفری؟مکث کردم وگفتم:خیلی وقته

یکی زد محکم توگوشم گفت اینجا تلگرام نیس احمق میخوام بقیه پولتوبدم???

———————————————-

1139485125_276616

دیدگاهتان را بنویسید