دوتا شکل میخواد دوتا سه قسمتی یکی کامل رنگ میشه ودیگری…

دوتا شکل میخواد دوتا سه قسمتی یکی کامل رنگ میشه ودیگری دوتا خونه اش

———————————————-

5تقسیم بر3است ،مگه نباید اول 5واحد کامل بکشیم؟

———————————————-

۵تا شکل میکشید هر کدومو به سه قسمت تقسیم میکنید از هر کدوم یکیشو رنگ کنید

———————————————-

بعد میبینید که کلا پنج سوم رنگی دارید

———————————————-

همون پنج روی سه میشه به عدد مخلوط میشه یک ودوسوم وبعد شکل بکش

———————————————-

اینم میشه شکل 1/3*5

———————————————-

خب تقسیم به ضرب تبدیل میشه و از روی ضرب پاسخ بدست میاد یعنی پنج تا یک سوم دیگه

دیدگاهتان را بنویسید