دانشجویان تربیت مدرس در تجمع امروز خود شعارهای زیر را سر…

دانشجویان تربیت مدرس در تجمع امروز خود شعارهای زیر را سر دادند:

?توپ تانک شکنجه دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد
?رییس جمهور ترسو نمیخوایم نمیخوایم
?معترض مجازی کجایی کجایی
?معترض مجازی نمیخوایم نمیخوایم
?مجلس فرمایشی نمیخوایم نمیخوایم
?زندانی سیاسی آزاد باید گردد
?دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
?ستاره ی دانشجو مدال افتخار است
?نان کار آزادی
?از اهواز تا تبریز، فقر، فساد و تبعیض
?نه شاه میخوایم نه مزدور، بسه دیگه حرف زور
?کشورو غرق خون کرد، بنزینو هم گرون کرد
?دانشجو کارگر اتحاد اتحاد
? فقر فساد گرانی، دانشجوی زندانی
? ایستاده‌ایم در سنگر، دانشجو و کارگر
? استاد کجاست؟ تو خلسه، سکوت کرده نشسته
? کلاس درس خالیه، دانشجو زندانیه
? چه ایران چه بغداد، چقد باید جسد داد؟
? چه ایران چه غزه، کشتن مردم بسه
? اینهمه کشته کم نیست جواب ما تفنگ نیست
? در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل بیکاری

دیدگاهتان را بنویسید