جواب این سه مسئله اگر همکاری لطف کنند

جواب این سه مسئله
اگر همکاری لطف کنند

———————————————-

برای سوال ۱ باید مجموع ۳ تا کسر را بدست بیارین میشه ۲۳/٢٤
حالا ۱ واحد کامل را از ۲۳/۲۴ کم کنید میشه ۱/۲۴ که کلا ۲۴ نفرند و ۱ نفرشون نمره ٠ تا ۴ گرفته با رسم شکل هم میشه

———————————————-

سوال دوم هم میشه گزینه الف

———————————————-

ممنون مثل همیشه

دیدگاهتان را بنویسید