بله تقسیم به ضرب تبدیل میشه اما شکل کشیدن برای ضرب و…

بله تقسیم به ضرب تبدیل میشه اما شکل کشیدن برای ضرب و تقسیم متفاوته

———————————————-

بله درست میفرمایید ولی شکل تقسیم همین میشه که گفتم دیگه

———————————————-

جسارتا فکر کنم فرق می کنه

———————————————-

انشاا… اساتید راهنمایی میکنن ارشاد میشم

دیدگاهتان را بنویسید