1091242663_263935

1091242663_263935

———————————————-

سلام ج ۴ لطفا

———————————————-

کسر وسط،جمع بشن ÷۲
1/2+1/3=5/6
5/6÷2=5/12✅

———————————————-

?????

———————————————-

بله ممنون ولی گزینه ج هم درسته نه؟

———————————————-

خوب جواب گزینه ج است

———————————————-

ای وای د ببخشید

———————————————-

احسنت همین درسته گزینه ج

———————————————-

فایل پاسخنامه این ازمون گروهه خانم ستارپور

———————————————-

ممنون

———————————————-

ممنون

دیدگاهتان را بنویسید