1091242663_263866

1091242663_263866

———————————————-

این شکل به روش تقسیم حل میشه درسته

———————————————-

به جای جمع و کم از شکل استفاده شده

———————————————-

مرسی از جوابهای بجا تون مرسی که کمک کردین?

———————————————-

خواهش می کنم

———————————————-

سلام اگر شکل از اول ۱۵قسمت میشد بهتر بود
2/5+1/3=11/15
15/15-11/15=4/15
4 4000
—=——–
15 ?=15000✅

دیدگاهتان را بنویسید