?? تدریس فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی #فصل3 : نسبت تناسب و…

?? تدریس فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی
#فصل3 : نسبت تناسب و درصد
#قسمت3
تدریس صفحه 50 ریاضی پنجم ابتدایی
#ریاضی #پنجم_ابتدایی
مدرس : حمیده عبیری

دیدگاهتان را بنویسید