یا حضرت معصومه?? هر وقت دلم تنگ رضا میگردد پابوسی تو به…

یا حضرت معصومه??

هر وقت دلم تنگ رضا میگردد
پابوسی تو به من عطا میگردد
اندر حرمت شمیم عطر رضوی
می آید و سینه مبتلا میگردد
از مرقدتان بعرش چندان ره نیست
هر کس که رسد غرق دعا میگردد
تو فاطمه ی امام موسی هستی
در طوف حریم تو چها میگردد
یک بار هر آن کس که به قم می آید
دلبسته ی این صحن و سرا میگردد
هر آنکه رسیدست به پابوسی تو
مهمان سر سفره ی رضا میگردد

سید حسین سادات حسینی

دیدگاهتان را بنویسید