چه زیبا عشقی بود اکتفا به باد،و بوی،معشوق چه بسا…

چه زیبا عشقی بود

اکتفا به باد،و بوی،معشوق

چه بسا ببرد،باد،عشقت را
پس اکتفا کن به باد،و بوی،معشوق،
?

———————————————-

سخت است که تنهایی خود را بچلانی

تا چکه کند بی کسی از گوشه چشمت

———————————————-

چه بسا گاهی،تنهایی بی،کسی زیباتر از عشقی خیالی باشد
واقعی،تر از،دل بستن به عشقی که خیالی و فریب،احساس راخوردن
خود،را فریب دادن وقتی درواقع جایی در،زندگی آن عشق خیالی نداری

دیدگاهتان را بنویسید