من میگم این محورای پایینی در واقع مثل ذره بین یا…

من میگم این محورای پایینی در واقع مثل ذره بین یا میکروسکوپ محورای بالا را در اندازه بزرگتر نشون داده و فاصله های ریز که در محور بالا نیستن اینجا نشون داده میشن و بچه ها خودشون متوجه میشن

آن خطوط ماژیک بنفشی که کشیدم ددواقع همین مساله را نشان میدهند یعنی ما یک واحد صحیح را ۱۰ قسمت مساوی کردیم و همان یک واحد بزرگ شده اش محور دهم ها را نشون میده بعد هر یک دهم را با ماژیک سبز بزرگ میکنیم میشه صدم و بعدم ۱ صدم بزرگ شده اش محور هزارم

دلیلم میگیم که بچه ها ما نمی تونیم چون فاصله هامون خیلی ریز میشن تمامشون را روی یک محور نشان دهیم در محورهای تقریبی هم برای همین فقط فاصله خواسته شده رسم میشه و حدودی تقریب می زنیم

———————————————-

ممنونم همکار بزرگوار

دیدگاهتان را بنویسید