مظهر الطاف خدایم تویی محور هر مدح و ثنایم تویی خاک قم از…

مظهر الطاف خدایم تویی
محور هر مدح و ثنایم تویی

خاک قم از تو گهر ناب شد
خانه ی امن دل بیتاب شد

گشت حریم و حرم اهل بیت
منزل لطف و کرم اهل بیت

صحن و سرای تو بهشت برین
گشته گلستان ز تو ایران زمین

جلوه ی احسانی و مهر و کمال
ملجأ هر مضطر آشفته حال

هر که به درگاه تو رو می کند
با نظر لطف تو خو می کند

می شکفد بر لبم این زمزمه
هان که تویی تو به یقین فاطمه

#محسن_خانچی

سالروز وفات
حضرت فاطمه معصومه (ع)
را به همه عاشقان اهل بیت (ع)
تسلیت عرض می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید