قواعد چنان‌که و چنان‌چه – کلمات «چنان‌چه» و «چنان‌که»…

قواعد چنان‌که و چنان‌چه
– کلمات «چنان‌چه» و «چنان‌که» بهتر است جدا نوشته شوند، اما اگر سر هم نوشته شوند، ایرادی ندارند.
– «چنان‌چه» یک حرف شرط است به معنی «اگر»
– «چنان‌که» یک حرف ربط است به معنی «همان‌طور که»
پس
– عبارت «چنان‌چه می‌دانیم» غلط است. («چنان‌که می‌دانیم» درست است)
– عبارت «اگر چنان‌چه…» غلط است. (=اگر اگر…)
– جمله «چنان‌چه درختی را آب ندهیم، خشک می‌شود» درست است.

دیدگاهتان را بنویسید