فردا اگر درنگ کنی و روشن شود هوا تکلیف شهر خاطره های تو…

فردا اگر درنگ کنی و روشن شود هوا تکلیف شهر خاطره های تو روشن است.
چشم انتظار همت تو دین و میهن است. کدوم ارایه ها در این دو بیت هست؟
قالب شعر همه از خاک پاک ایرانیم چیست؟
اینا رو کسی میتونه جواب بده لطفا

———————————————-

تحلیل شعر رو نوشته

———————————————-

قالب شعر همه از خاک پاک ایرانیم غزل می باشد.

———————————————-

چشم انتظار کنایه ازمنتظربودن-روشن بودن تکلیف کسی کنایه ازموقعییت ووضعییت ان کس یاچیز-قالب شعرغزل

———————————————-

ممنون میتونه جان بخشی هم داشته باشه؟

———————————————-

چشم انتظار بودن جان بخشی و کنایه

دیدگاهتان را بنویسید