سلام دوستان. تمرین شش ص 41 کتاب ریاضی که گفته سه کسر بین…

سلام دوستان. تمرین شش ص 41 کتاب ریاضی که گفته سه کسر بین 1 و2 که از 1/2 1 بزرگتر باشه، رو لطف میکنید نوضیح بدین؟

———————————————-

عدد صحیحش یک باشه کسرشم از یک دوم بیشتر باشه باز پاسخ هست این سوال

———————————————-

1 7/10
1 5/8
1 3/4

———————————————-

بین 1 و 2
میتونید به دلخواه قسمت کنید
و صورت از نصف مخرج بیشتر باشه

———————————————-

خیلی ممنونم. متوجه شدم.???

———————————————-

??

دیدگاهتان را بنویسید