سلام آیا کلمات شوق ، مشتاق، اشتیاق،تشویق هم خانواده…

سلام
آیا کلمات شوق ، مشتاق، اشتیاق،تشویق هم خانواده هستند؟
ریشه اصلی کلمات فوق چیست؟؟

———————————————-

بله ریشه شوق

———————————————-

شوق و تشویق هم خانوادن،اشتیاق ومشتاق با هم

———————————————-

اینها هم همخانواده هستند و فقط باب آنها فرق داره

———————————————-

سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید