درود بر پدر پوريا بختياري كه از را ه و آرمان پويا دفاع…

درود بر پدر پوريا بختياري كه از را ه و آرمان پويا دفاع ميكند و ميگويد از هركه بگذريم از ولي فقيه كه فرمان شليك به فرزندان دلير و بي باك ما داده است نمبخشيم .نه ميبخشيم و نه فراموش ميكنيم .مرگ بر اصل ولايت فقيه

دیدگاهتان را بنویسید