#دانشنامه و #نرم_افزار تعاملی #آناتومی سه بعدی #استخوان…

#دانشنامه و #نرم_افزار تعاملی #آناتومی سه بعدی #استخوان بندی واسکلت #انسان(نسخه کامل ویندوز):
???
http://amuzeshikarbordi.sellfile.ir/prod-1850640-%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C.html
?????

بازارمدرسه ودانشگاه
@BazarSchool

دیدگاهتان را بنویسید