جواب۲/۲تقسیم بر۱۰۰بصورت اعشارچطوریه؟

جواب۲/۲تقسیم بر۱۰۰بصورت اعشارچطوریه؟

———————————————-

سلام در تقسیم به تعداد صفر اعشار به سمت چپ میره
2/2÷100=0/022
یک اعشار خودش،داشت دوتا هم بهش اضافه شد

———————————————-

22 22 1
—-÷100=——×—–=0/022
10 10 100

———————————————-

سلام یکی از روشها به این صورته
ابتدا ۲/۲را از اعشار دربیار میشه ۲۲
خوب دهم ۲۲ را در ۱۰۰ ضرب کنی میشه ۱۰۰۰
حالا صورت خط کسری بنویس ۲۲
مخرج را بنویس ۱۰۰۰
میشود ۲۲ هزارم
البته این یکی از روشها و راحترین روشه برای پاسخ به سوال شما

———————————————-

سلام.چرا ۱۰۰را انتخاب کردید؟قانون خاصی دارد‌

———————————————-

سوال همکار

دیدگاهتان را بنویسید