تدریس فصل دوم ریاضی #ششم_ابتدایی #فصل2 : کسر مبحث :…

تدریس فصل دوم ریاضی #ششم_ابتدایی
#فصل2 : کسر
مبحث : محاسبات با کسر
تدریس محاسبات با کسر یاضی ششم ابتدایی
#ریاضی
مدرس : محسن زربخش

دیدگاهتان را بنویسید