ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه دانش و معرفت! می روی و…

ای بانوی شکوفه و لبخند!
ای گنجینه دانش و معرفت!
می روی و زمین در سوز
سرمایی شگفت فرو می رود.

وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد?

دیدگاهتان را بنویسید