این متن ها نهاد هارو مشخص کنید: دو دوست با پای پیاده از…

این متن ها نهاد هارو مشخص کنید:
دو دوست با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور می کردند.
یکی از آنها ازسرخشم،بر چهره ی دیگری سیلی زد.
بادبهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید،ناله ی هرمرغ زار
برگ درختان سبز درنظر هوشیار هرورقش دفتری ست،معرفت کردگار
بی یادتونیست هیچ مرغی درسبزه وباغ وبوستان ها
سیمرغ وعقاب وباز وشاهین ذکر تو کند در آسمان ها

———————————————-

سلام برای پیدا ڪردن نهاد برسر فعل چه ڪسی یا چه چیری
علی به مدرسه رفت .
چه ڪسی رفت ?علی
پس علی نهاد

دیدگاهتان را بنویسید