امروز ۱۶ آذر ۹۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در روز…

امروز ۱۶ آذر ۹۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در روز دانشجو تجمع کردند.

برخی شعارهای این تجمع:
خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد
جواب ما تفنگ نیست این همه کشته کم نیست
قضاییه جلادان مقدمتان خون باران
فقر کشتار گرانی مردم شدن قربانی

دیدگاهتان را بنویسید