#ارسالی گرگان جنایت در جنگلهای استان گلستان به نظر شما…

#ارسالی
گرگان
جنایت در جنگلهای استان گلستان
به نظر شما اين جنايت كار كيه؟
درختها رو گِردبُر ميكنن، چند ماه بعد درخت ميپوسه. بعد ميان درخت رو قطع ميكنن ميبرن، منت هم ميذارن كه طرح ايمن سازى جنگله!

دیدگاهتان را بنویسید