1139485125_276236

1139485125_276236

———————————————-

لود نمیشه?

———————————————-

الف رسید
ب خیز

———————————————-

بیت اول:رسید
بیت دوم: خیز.و فعل دوم غنیمت شمار

———————————————-

سپاس ازشما بزرگوار

———————————————-

ج فعل نداره درسته

———————————————-

ج فعل نداره درسته

دیدگاهتان را بنویسید