1091242663_263536

1091242663_263536

———————————————-

جواب سوال ۲۳

———————————————-

با رسم شکل میشه 3/6

———————————————-

بارسم شكل حل كنيد خيلي راحت
ابتدا شكل را به سه قسمت تقسيم كنيد
بعد يك قسمت از سه قسمت را رنگ كنيد
بقيه كه رنگ نداره را به چهار قسمت تقسيم كنيد
و بعد يك قسمت از چهار قسمت را رنگ كنيد

———————————————-

????

———————————————-

????

دیدگاهتان را بنویسید