?اینجا ماهشهر است، زنده و پراز خشم! همان شهری که «قصاب…

?اینجا ماهشهر است، زنده و پراز خشم! همان شهری که «قصاب کودک کُش ایران» مردم شریفش را در نیزارها دسته دسته به شهادت سرخ رساند، مردم با شور و خشم آماده انتقام هستند!

مراسم عزاداری شهدای نیزارهای جراحی در ماهشهر با شعار : شط الیراحی یبچلیک”رود جراحی برایت اشک میریزد”

دیدگاهتان را بنویسید