?دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله امروز ساعت ۱۴:۳۰دقیقه در ایست‌گاه…

?دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله امروز ساعت ۱۴:۳۰دقیقه در ایست‌گاه شهرری متروی تهران، جلوی قطار پریدند و خودکشی کردند.

? گفته‌شده این دو دخترعمه و دختردایی بودند و دیشب با خانواده‌ی خود دعوا کرده‌اند
@pgnews

دیدگاهتان را بنویسید