چون بتنهایی معنایی کاملی داره مثل مانند شاید سلام الو…

چون بتنهایی معنایی کاملی داره مثل مانند
شاید
سلام
الو…

———————————————-

شبه جمله نیست…

———————————————-

یعنی جمله کامل نیس

———————————————-

درود استاد

———————————————-

نه….حالا…قید هست

———————————————-

اره قیدزمانه

دیدگاهتان را بنویسید