نزدیکی های ظهر، سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم.حالا دیگر…

نزدیکی های ظهر، سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم.حالا دیگر مدرسه ها تعطیل شده بود
این متن چند جمله هست

———————————————-

1139485125_276097

———————————————-

فعل هاش کدومند

———————————————-

سه جمله
سه تا فعل موجود…سوارشدیم،برگشتیم، شده بود

دیدگاهتان را بنویسید