فرهنگیان بازنشسته و معلمان مدارس غیردولتی مشمول طرح…

فرهنگیان بازنشسته و معلمان مدارس غیردولتی مشمول طرح رتبه‌بندی نمی‌شوند

? علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درخصوص اینکه آیا بازنشستگان و همچنین معلمان مدارس غیردولتی نیز می‌توانند از مزایای رتبه بندی استفاده کنند یا خیر؟ گفت: بازنشستگان مشمول رتبه‌بندی نیستند.
? وی افزود: معلمان مدارس غیردولتی نیز عمدتا استخدام دولت نیستند و مشمول نمی‌شوند. این طرح برای معلمان رسمی و پیمانی است. هممچنین آن دسته از معلمانی که ۳۰ سال سابقه خدمت به بالا تا ۳۵ سال دارند نیز از امتیاز بیشتری نسبت به سایر مشمولان برخوردارند. در مجموع هر معلم رسمی و پیمانی با بیش از دو سال سابقه کار می‌تواند از مزایای طرح رتبه بندی برخوردار شود. کارکنان اداری نیز مشمول طرح نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید