سلام روز وجمعه شب تون دلنشین درویش جاویدان اولین کسی بود…

سلام روز وجمعه شب تون دلنشین
درویش جاویدان اولین کسی بود که اهنگ علی گویم علی جویم رو اجرا کرد روحش شاد

———————————————-

1091242663_263594

دیدگاهتان را بنویسید