سلام روز سوم و چهارم هم همین طور گذشت .روز پنجم هم به…

سلام
روز سوم و چهارم هم همین طور گذشت .روز پنجم هم به تماشای مغازه ها و عکس های جالب سینماها گذشت.
این متن چند جمله هست

———————————————-

میشه اینم بگین

———————————————-

فعل هاشم بگین

———————————————-

سه جمله

———————————————-

روزسوم هم همینطورگذشت فعل حذف شده

———————————————-

سلام
دوجمله

———————————————-

دو جمله

———————————————-

3 جمله نمیشه

———————————————-

خیر

———————————————-

سلام
سه جمله است؟

———————————————-

درود استاد به نظر من دو جمله

———————————————-

????

———————————————-

ممنونم…دوجمله

———————————————-

دو جمله

———————————————-

1139485125_276145

———————————————-

سلام
دوجمله

———————————————-

1139485125_276154

دیدگاهتان را بنویسید