سلام خسته نباشین.آشیان فراخ وناله ی موزون ترکیب وصفی؟

سلام خسته نباشین.آشیان فراخ وناله ی موزون ترکیب وصفی؟

———————————————-

بله

———————————————-

خیلی ممنونم??مرغ زار هم وصفی؟

———————————————-

✳️توضیحاتی در باره ی مَرغزار و مُرغِ زار

مَرغ -نوعی گیاه می باشد پس خودش به تنهایی اسم است
زار -پسوند مکان می باشد که با مَرغ یک واژه می سازد مانند :لاله زار
پس مَرغزار یک واژه است درمعنی جایی که گیاه مَرغ در آن فراوان باشد و از لحاظ ساختمان غیر ساده است چون
مَرغ +زار ⬅️مَرغزار

✅مُرغِ زار
مُرغ در ادبیات و حکایات بیشتر اوقات در معنی پرنده و پرندگان کوچک جثه به کار رفته است که در این بیت هم درمعنی پرنده می باشد وخودش به تنهایی اسم است
✅زار به معنی ناتوان ،گریان و ناله سردادن که از لحاظ نوع صفت است
پس مُرغِ زار دو واژه است اما مَرغزار یک واژه

نکته ای دیگر ما امروزه مُرغ را بیشتر در معنی مرغ خانگی به کار می بریم

———————————————-

خیلی ممنون??

دیدگاهتان را بنویسید