سلام بخشید 2/3×2/5 روی شکل میشه راهنمایی کنید

سلام بخشید 2/3×2/5 روی شکل میشه راهنمایی کنید

———————————————-

سلام یک مستطیل بکشید طولش میشه ۲ عدد صحیح صورت پنج دهم بصورت مخلوط
عرضش دو عدد صحیح وصورت پنج مخرج ۱۰مستطیل که کشیدی دو واحد وکسر دو پنجم جدا عرض هم به همین صورت بعد شماره گذاری کنید مساحتی ضرب میکنی طولی وعرضی

———————————————-

ببخشید منظورم از علامت/ ممیز نیست بلکه خط کسری هست

———————————————-

1139485125_276210

———————————————-

اگه دوستان همین را روی محور نشون بدن خیلی خوبه

———————————————-

درسته منم یکم مشکل دارم

———————————————-

اهان من فک کردم ممیز هست

———————————————-

????

———————————————-

???

———————————————-

ببخشید محور چه طور

———————————————-

سلام
پاسخ شما??

دیدگاهتان را بنویسید