درود. ✅بازبینی تدریس با الگوی از دوچرخه سواری ??written…

درود.
✅بازبینی تدریس با الگوی از دوچرخه سواری

??written by parsa.

✅بازبینی روش تدریس ، به یک “دوچرخه” می مانَد ؛
اگر یکسره و بی توقف ، در مسیرهای سخت ، رکاب بزنی ؛ جایی در میانه ی راه ، تکه های دوچرخه از هم باز می شود و تو می مانی و زخم های روی تن و حسرتِ مسیرهای نرفته …
✅لازم است هر چند وقت یکبار در مورد روش تدریس خود تجزبه و ترکیب کرد و در تقویت ان کوشید.
✅اگر رکاب نزنی ؛ حرکت نمی کنی و اگر بیش از اندازه آهسته ، رکاب بزنی ؛ تعادلت بهم می ریزد و زمین می خوری .
✅پس لازم است نکات اموزشی کهنه را کنار قرار دهیم و خود را نوین کنیم.

✅این تو و اطلاعات بروز است. که تصمیم می گیری هر از گاهی توقف کنی ، پیچ و مهره ها را محکم کرده ، دستی به سر و گوش دوچرخه ات بکشی ، نفسی تازه کنی و با خیالی آسوده ، مسیر خوشبختی ات را طی کنی ،
✅این تویی که تصمیم می گیری که چقدر به علم جدید مسلح شوی و با چه سرعتی برانی که نه آنقدر کم باشد که بی حرکت اندر خمِ کوچه ای بمانی و نه آنقدر زیاد ؛ که زمین بخوری .
✅..این توی که تشخیص می دهی که به دانش اموزانت یاد دهی تفکر بیش اندازه در مورد اوقات سپری شده افسرگی و تفکر در مورد اینده نیامده باعث استرس می شود.
و برای حال زیستن را به دانش اموزان یاد می دهی و این مهمترین و سخت ترین کار ممکن است.

✅✅✅✅✅

———————————————-

1062046817_69567

———————————————-

1062046817_69571

دیدگاهتان را بنویسید