این روزها ????? ?سه ماه قبل از انتخابات ?ثبت نام مسکن…

این روزها ?????

?سه ماه قبل از انتخابات

?ثبت نام مسکن فرهنگیان

?دو ماه قبل انتخابات

?ثبت نام خودرو فرهنگیان

?یک ماه قبل انتخابات

?ثبت نام موبایل و کمک هزینه فرهنگیان

?بیست روز قبل انتخابات

?پرداخت مطالبات فرهنگیان

?ده روز قبل از انتخابات

?جلسه دیدار .. ….. با فرهنگیان عزیز

???انتخابات ??

????حضور پرشور فرهنگیان در صحنه

??‍♀بعد از انتخابات

……….
?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀?‍♀
فرهنگیان تابستون تعطیل هستن ،حقوق مفت می خورند
………..
???

———————————————-

تجلیل با ساندیس وتی تاب

———————————————-

1091242663_263526

———————————————-

??????

دیدگاهتان را بنویسید