این دروغ را قبول نکنید: اگر در جامعه ای کسانی فقرا را به…

این دروغ را قبول نکنید:

اگر در جامعه ای کسانی فقرا را به صبر دعوت کردند که میدان را برای یغماگران باز بگذارند و بگویند صبور باش خدا در آخرت به تو عوض میدهد این سخن ،سخن اسلام نیست!

?دکتر بهشتی
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

———————————————-

1062046817_69558

دیدگاهتان را بنویسید