احسنت استاد ???? ♻️تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید ….

احسنت استاد ????

♻️تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید .
1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.
2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.
3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند
تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله 

⬅️اقسام شبه جمله
شبه جمله ها را از جهت معنی به انواعی تقسیم می کنند .
1 – شبه جمله امید و آرزو و دعا :
کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، ان شاءالله
2 – شبه جمله تشویق و تحسین:
آفرین ، بارک الله ، مرحبا ، احسنت ، ماشاءالله ،خوشا ، به به
3 – شبه جمله درد و تاسف:
آه ، درد ، دریغا ، دریغ ، دریغ و درد ، ای داد ، داد ، فریاد ، فغان ، وای ، افسوس
4 – شبه جمله تعجب :
به ، وه ، اوه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا
5 – شبه جمله تنبیه و پرهیز :
امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، زینهار ، هان
6 – شبه جمله امر:
خفه ، خاموش ، ساکت ، بسم الله
7 – شبه جمله احترام و قبول :
چشم ، به چشم ، ای بچشم ، بله قربان
8 – شبه جمله جواب و تصدیق:
بله ، آری ، ای ، ای والله

———————————————-

سپاس،به شما بزرگوار

———————————————-

ممنونم استاد??

دیدگاهتان را بنویسید