آدما یه جاهایی معنی جملاتی که تو زندگیشون شنیده بودن رو…

آدما یه جاهایی معنی جملاتی که تو زندگیشون شنیده بودن رو میفهمن و با تموم وجود لمس میکنن.

#رادیو_مرسی
https://t.me/Naji_adabiyat

دیدگاهتان را بنویسید